ZDRAVOTNICTVÍ

Autor: administrator <admin(at)3trees.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 05. 2010

PREVENCE A DOSTUPNOST !

Budeme spolupracovat s Fakultní nemocnicí a ostatními nemocnicemi na vytvoření chybějící funkční sítě zdravotnických zařízení. Cílem je zlepšení součinnosti při poskytování neodkladné péče. Radnice se nemůže tvářit, že se zdravotnickými zařízeními na území města nemá nic společného.

Naším cílem je zachování provozu polikliniky na Slovanech a zajištění lékařské služby první pomoci a pohotovostní lékárny. Navrhujeme využít budovy Fakultní nemocnice na Borech pro sociální účely ve spolupráci i s charitativními a církevními organizacemi. Jedním z nejdůležitějších úkolů městské správy bude protidrogová prevence. Finančně podpoříme telefonní

"Linku dětské pomoci".

Ve spolupráci s lékařskou komorou stanovíme podmínky podpory prevence i aktivní lékařské pomoci.