ŠKOLSTVÍ:

Autor: administrator <admin(at)3trees.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 05. 2010

INVESTICE DO BUDOUCNOSTI !

Vzdělávání je jediná cesta k obnovení tradičních morálních hodnot. Chceme podporovat různorodost vzdělávacích systémů tak, by si každý mohl svobodně zvolit vzdělávací cestu. Navrhujeme vytvoření nabídky zájmové činnosti a trávení volného času dětí aktivní tvorbou, která není přípravou na budoucí povolání, ale osobní realizací. Tuto činnost je nutné umožnit v každém obvodě, v budovách škol, jako přirozených kulturně společenských centrech. Budeme prosazovat investice do nových školních sportovišť.

Radnice musí podporovat university a spolupracovat s nimi. Naším cílem je rozvoj státního i nestátního školství cestou rozšiřování pravomocí ředitelů škol a školských rad s účastí rodičů, a tomu odpovídající větší míra odpovědnosti rodiny .