BEZPEČNOST A DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA:

Autor: administrator <admin(at)3trees.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 05. 2010

BEZPEČÍ, POŘÁDEK A PRÁVO!

Především představitelé města musí ctít tradiční mravní kodex, dát jasně najevo, že bude platit právo a pravidla - a to pro všechny. Situaci ve městě musí určovat lidé, kteří zákon respektují, a ne ti, kteří ho porušují.

Pro výrazné zlepšení činnosti městské policie posílíme pravomoc městských obvodů při postihování přestupků proti veřejnému pořádku. Zajistíme ochranu dětských hřišť, parků a míst, kde si hrají děti. Posílíme pochůzkovou činnost strážníků včetně dostupnosti konkrétního strážníka mobilními telefony.

Jedinou akceschopnou organizací pro případ živelních pohrom je hasičský záchranný sbor a dobrovolní hasiči. Podpoříme přípravu protipovodňových bariér a čištění říčních koryt.