VÝSTAVBA, DOPRAVA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Autor: administrator <admin(at)3trees.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 05. 2010

VRÁTIT MĚSTO LIDEM !

MĚSTO PLZEŇ – VLÍDNÝ, FUNKČNÍ A ZDRAVÝ DOMOV

Zásadním problémem rozvoje Plzně je přetížená silniční síť. Jediným závažným zdrojem znečištění, který může radnice omezit, jsou exhalace z automobilů. Proto je nezbytné budovat dopravní soustavu města bez necitlivých zásahů do současné zástavby. Cílem je vedení hlavních komunikací mimo obytné, společenské a rekreační zóny. Pro odklonění automobilů z centra města navrhujeme budování silničních okruhů. Zasadíme se o podstatné zkrácení termínů oprav městské a zvýšení tlaku na dodavatele dopravních staveb silniční sítě. Na místo automobilů budeme dávat přednost veřejné hromadné dopravě prostřednictvím výrazných slev předplatných jízdenek a investicemi do obnovy vozového parku, zejména tramvají a trolejbusů.

Chceme zkvalitnit péči o životní prostředí. Zkvalitnit městskou zeleň, kultivovat parky a zakládat nové zelené plochy, podporovat aktivity vedoucí ke zvýšení rekreační funkce vodních ploch na území města. Městské lesy ponecháme v majetku města a posílíme jejich rekreační funkce. Za důležité považujeme dobudování kanalizační infrastruktury v celém městě a zvyšování množství vodních zdrojů na veřejných místech

Vytvářet dlouhodobé územní plány s ohledem na historii i budoucnost

Zpracovávat územní plány s co největším ohledem na zájmy občanů a jejich individuální soukromá práva

Preferovat revitalizaci schátralých částí města (Brownfields) před otvíráním nových zastavitelných ploch na úkor zelených plochPodrobný volební program pro oblast dopravy