Oslovení

Autor: administrator <admin(at)3trees.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 03. 05. 2010

PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ JE VÝHRADNĚ REGIONÁLNÍ POLITICKOU STRANOU

PRAVÁ VOLBA SDRUŽUJE OBČANY MĚSTA PLZNĚ, KTEŘÍ S VYUŽITÍM SVÝCH ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ, CHTĚJÍ PŘISPĚT KE KVALITNÍ SPRÁVĚ A ROZVOJI MĚSTA

PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ CTÍ OBČANSKOU SVOBODU, DEMOKRACII A PRÁVO

PŘED STRANICKOSTÍ UPŘEDNOSTŇUJE ODBORNOST A AKTIVNÍ SPOLUPRÁCI

ZA PRAVOU VOLBU PRO PLZEŇ NESMÍ KANDIDOVAT NIKDO, KDO KDY BYL V KSČ, STB, LIDOVÝCH MILICÍCH, FUNKCIONÁŘEM SSM, BYL ODSOUZEN ZA ÚMYSLNÝ TRESTNÝ ČIN A NEBO SE JINAK ZPRONEVĚŘIL OBČANSKÉ ODPOVĚDNOSTI

PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ VYSTUPUJE DŮSLEDNĚ PROTI JAKÉMUKOLI EXTRÉMISMU

PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ JE PŘIPRAVENA KONSTRUKTIVNĚ SPOLUPRACOVAT SE VŠEMI DEMOKRATICKÝMI SILAMI VE MĚSTĚ

PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ DBÁ NA OSOBNÍ SVOBODU, PRÁVO A POŘÁDEK

PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ CTÍ HODNOTY RODINY

PRAVÁ VOLBA PRO PLZEŇ PODPORUJE KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ TRADICE, MÍSTNÍ PATRIOTISMUS